top of page
IMG_0748.PNG

DE KLOKKEN VAN DE ST. LAURENTIUSKERK

Op 9 mei 1917 brandde de waterstaatskerk uit 1828 af. Daarbij gingen o.a. het 23 stemmig orgel (verdeeld over 2 klavieren met aangehangen pedaal) van Jean-Joseph Delhaye en de prachtige klokkentoren verloren.

De fundamenten van deze toren liggen nog voor de huidige Laurentiuskerk.

In 1920 werd de huidige Cuypers kerk in gebruik genomen. Helaas was het geld op, waardoor de geplande klokkentoren nooit is gebouwd. Daarom moeten we het nu doen met slechts 3 luidklokken. De grootste klok (g1) bevindt zich in de rechter toren van het noordportaal, maar door de beperkte ruimte is dit geen luidklok, maar een elektrische schel: de klok beweegt niet maar wordt geslagen. In het linkertorentje bevindt zich het kleinste klokje ook wel het 'angelusklokje' (g2). Dit klokje wordt nog maar zelden geluid. In de zuidportaal hangt in de rechtertoren de middelste luidklok met (d2). Zowel het angelusklokje als de middelste luidklok moeten met de hand worden geluid.

Het komt niet vaak voor dat alle 3 de klokken tegelijk klinken zoals in de video. Hoe mooi zou het zijn geweest als de geplande toren er wel had gestaand met prachtige set luidklokken!

Op 4 april 2021, 1e Paasdag en tevens het jaar dat onze Laurentiuskerk zijn 100e verjaardag viert, heeft om 12 uur het Angelusklokje weer 'geklept'.

Op initiatief van de commissie “Kultuur & Kerk”, waar de Zomerconcerten Dongen onder vallen, is deze aloude traditie weer in ere hersteld.

 

Het Angelus is een gebed dat van oudsher elke dag 3x wordt gebeden: om 6.00 uur, 12.00 uur en 18.00 uur. Het gebed wordt aangekondigd door het luiden van een kleine klok, de Laurentius gebruikt hiervoor de middelste klok aan de zuidzijde. Hierbij worden drie slagen op de klok gegeven waarna een aanroep met Weesgegroet Maria wordt gebeden. Daarna volgen nog 2x 3 slagen op de klok met een nieuwe aanroep en Weesgegroet. Ten slotte wordt de klok gedurende 2 minuten geluid en wordt een afsluitend gebed gebeden.

 

Omdat de klok elke dag door vrijwilligers met de hand moet worden geluid hoor je de klok alleen om 12.00 uur. Dankzij deze vrijwilligers hopen we deze hernieuwde traditie nog heel lang in stand te kunnen houden.

bottom of page